ekonomi:Lajme
Postuar më: 20 Shkurt 2013 / 15:23

Rashiq: Sindikata nuk mund t’i kthej pensionet

Rashiq: Sindikata nuk mund t’i kthej pensionet
0

“Organi i vetëm kompetent në Kosovë për t’u marrë me këtë çështje dhe për të vënë kontakt me organet gjegjëse, në këtë rast të Republikës së Serbisë, është Qeveria e Republikës së Kosovës, respektivisht Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale”.

MPMS-ja me vëmendje dhe përkushtim është duke përcjell ecurinë e zhvillimeve që po ndërmerr Serbia për këtë çështje dhe në momentin që krijohen kushtet e favorshme përmes kanaleve zyrtare do të ndërmerren hapat e nevojshëm. Për të gjitha veprimet konkrete që MPMS do të ndërmerr për këtë qëllim opinioni do të njoftohet me kohë.

“Sqaroj gjithashtu pensionistët se Gjykata e Strasburgut merr në konsideratë vetëm ato kërkesa kur vërtetohet se parashtruesi i kërkesës ka shtjerr të gjitha procedurat juridike në vendin e vet”.

Sa u përket dyshimeve se parashtruesit e kërkesave-pensionistët për të dorëzuar dokumentacionin në sindikatat e pensionistëve kanë paguar para, ai ka thënë se do të ketë hetime. “U bëjë apel organeve kompetente që të shqyrtojnë se a ka pasur raste të këtilla, që janë abuzive, dhe të ndërmarrin hapa konkret lidhur me këtë çështje”, thuhet në Sqarimin e ministrit Nenad Rashiq. /Telegrafi/


0 komente
Lajmet e fundit nga TEB Banka